Zoek op inhoud

Eerste Friese Green Deal voor bedrijventerrein De Zwette
1 februari 2023

Eerste Friese Green Deal voor bedrijventerrein De Zwette

Leeuwarder Bedrijvenvereniging De Zwette, de gemeente Leeuwarden en Rabobank tekenen op woensdag 1 februari de eerste Friese Green Deal voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd om de komende jaren verder samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

Investeren biedt kansen

De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein in 2035. Deze verduurzamingsslag vraagt om aanpassingen en investeringen, maar biedt ook kansen op het gebied van besparing, waardevermeerdering van vastgoed, verbetering van de concurrentiepositie en het genereren van inkomsten door het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijventerrein als geheel maar ook voor de gevestigde bedrijven individueel.

Voorbeeldproject

Het verbreden van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van bestaande bedrijventerreinen is in Fryslân nog niet eerder op deze schaal aangepakt. Dit maakt dit project interessant als voorbeeldproject voor verbreding van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bestaande bedrijventerreinen.

Concrete doelen

Na ondertekening van de Green Deal zal, aan het eind van de looptijd, een twintigtal bedrijven op bedrijventerrein De Zwette voorzien zijn van een advies voor de verduurzaming van het vastgoed inclusief de begeleiding ervan, met als resultaat dat er 20 verandertrajecten in gang worden gezet. De verandertrajecten worden met name ingezet op de schil van het vastgoed om te komen tot een concrete CO2 besparing. De Green Deal biedt deelnemende bedrijven een inventarisatieonderzoek aan t.w.v. € 2400,- waarbij een eigen bijdrage van € 500,- wordt gevraagd. Vervolgens kan er ook een implementatieonderzoek worden gedaan met een beperkte eigen bijdrage inclusief begeleiding. In de adviezen wordt ook de optie om te verduurzamen met bio-based en circulaire materialen nadrukkelijk meegenomen. De MKB-energiecoach van de gemeente begeleidt de trajecten.

Met deze Green Deal is een investering gemoeid van € 30.000,- waarbij de gemeente, bedrijvenvereniging De Zwette en de Rabobank ieder een evenredig deel betalen. De investering van de gemeente wordt betaald uit het Inflatiepakket Ondernemers ten behoeve van energiebesparende maatregelen.
Voor de concrete financiering van de verduurzamingsmaatregelen wil de Rabobank meedenken en wordt ook het FSFE, Fûns Skjinne Fryske Enerzjie, betrokken bij het project. Daarnaast worden ook de mogelijkheden tot collectief inkopen onderzocht om zo voor de ondernemers voordeel te behalen.

Ambitie

De uiteindelijke ambitie is om te komen tot een energieneutraal, klimaatbestendig en groen bedrijventerrein waarvan de grond- en afvalstromen gesloten zijn. De stip op de horizon is een toekomstbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein waar werkgelegenheid behouden blijft en nieuwe verdienmodellen worden aangegrepen.

Abel Reitsma, Wethouder economie Gemeente Leeuwarden over de Green Deal:
‘In Leeuwarden laat De Zwette een positieve ontwikkeling zien. Zij komen door samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid tot een aanpak waarbij stimulering van duurzaamheid, toezicht en handhaving van wetgeving hand in hand gaan. De Green Deal is een initiatief van en voor ondernemers en leidt naar energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarnaast benut de Green Deal kansen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. Dit geeft een extra stimulans aan de inzet van de gemeente Leeuwarden om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Met de verduurzaming van bedrijventerrein De Zwette hopen we andere bedrijventerreinen in de regio te inspireren.’

Jaap Hoekstra, voorzitter Bedrijvenvereniging De Zwette en Marc Bulthuis, transitiemanager De Zwette over de Green Deal
‘Duurzaamheid is voor De Zwette een uiting van Toekomstbestendig en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dit leeft steeds meer bij bedrijven van groot tot klein. Daarnaast hebben wij de doelstelling om ondernemers te informeren, te ontzorgen en te faciliteren. Dus logisch dat we dit ook doen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, want werken aan een vitaal en duurzame bedrijventerrein doen we samen!’

Rob Lijzenga, directeur coöperatieve Rabobank, over deze Green Deal
‘Circulaire economie Nederland wil vóór 2050 circulair zijn. We zijn ervan overtuigd dat circulariteit van groot belang is voor onze welvaart, ons welzijn en een toekomstbestendige economie. Eén van onze meest belangrijke speerpunten is dan ook het versnellen van de Energietransitie. Reden voor Rabobank om op dit vlak diverse programma’s te ontwikkelen en uit te rollen. Voor ons is het dan ook logisch om als partner aan te sluiten bij deze Green Deal’.

Nieuws

09 04 2024
Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Op de planning: bijeenkomst Inkoop & Ondernemerschap, inspirerende kennissessie over Leeuwarden als hoofdstad van watertechnologie en tal van buitenevenementen die…
Lees meer →
08 12 2023
Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden helpt het Midden- en Klein Bedrijf weerbaar te worden tegen cybercriminaliteit. Het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ begeleidt ondernemers…
Lees meer →
31 10 2023
De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

Wilt u een nieuw bedrijfspand laten bouwen? Wilt u tijdelijk een container bij uw bedrijf plaatsen, of uw café in…
Lees meer →