Zoek op inhoud

Inkoop & aanbestedingen

Aan de slag voor de gemeente? Dat kan! De gemeente Leeuwarden werkt graag samen met ondernemers uit de regio. Voor bijvoorbeeld onderhoud of leveringen. Voor het samenwerken met ondernemers hebben we beleidsregels voor inkoop en aanbesteding volgens de Europese wet- en regelgeving. Zo garanderen we dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente.

De gemeente Leeuwarden wil lokale ondernemers graag betrekken bij diensten, leveringen of werken waar de gemeente opdrachten voor verstrekt. Door de Aanbestedingswet kunnen lokale ondernemers geen voorkeurspositie krijgen voor opdrachten. Toch zijn er een aantal manieren waarop lokale ondernemers in beeld kunnen komen voor opdrachten van de gemeente, afhankelijk van de soort opdracht.

Download de infographic ‘Aan de slag voor de gemeente’ voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden.

Lokaal ondernemen en inkoop: in beeld bij de gemeente

Lokale ondernemers en enkelvoudig onderhandse inkoop – DALO

Enkelvoudig onderhandse inkoop:
voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde tot € 40.000,- en voor werken met een opdrachtwaarde tot € 100.000,-.

Bij enkelvoudige onderhandse inkoop wordt op basis van objectieve gronden één leverancier geselecteerd die een offerte mag uitbrengen voor het realiseren van het werk, het uitvoeren van de dienst of levering.

Diensten en leveringen

De gemeente maakt gebruik van de DALO: Lokaal ondernemen en aanbestedingen – Database Lokale Ondernemers om vast te stellen of er lokale ondernemers zijn die interesse hebben voor de opdracht en mogelijk passen bij de opdracht (leveringen en diensten).

Werken

Voor de inkoop van civieltechnische werken maakt de gemeente gebruik van de Groslijstmethodiek voor (civieltechnische) werken

Lokale ondernemers en meervoudig onderhandse aanbestedingen

Meervoudig onderhandse aanbestedingen:
voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde van € 40.000,- tot € 215.000,- en voor werken met een opdrachtwaarde tot € 2.000.000,-.

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding nodigt de gemeente vaak drie tot vijf leveranciers uit om een offerte uit te brengen. Deze offertes worden beoordeeld volgens een gunningscriterium – bijvoorbeeld laagste prijs of beste prijs-/kwaliteitsverhouding. Een goede naam in de markt of eerdere contacten kunnen redenen zijn om een organisatie uit te nodigen.

De gemeente kan bij toekomstige meervoudig onderhandse aanbestedingen ook leveranciers uitnodigen die zich digitaal hebben aangemeld als lokale ondernemer via de DALO Lokaal ondernemen en aanbestedingen – Database Lokale Ondernemers
of de  Groslijstmethodiek voor (civieltechnische) werken .

Groslijstmethodiek voor (civieltechnische) werken

De gemeente Leeuwarden werkt vanaf 1 februari 2023 met groslijsten voor de inkoop van civieltechnische werken.

Een groslijst is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf vastgestelde geschiktheidseisen. De gemeente kan hieruit selecteren. De bedrijven op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij iedere aanbesteding uitgenodigd worden.

De systematiek groslijsten is alleen van toepassing op de volgende werkvelden:

 1. Asfalt: reconstructie, aanleg en onderhoud
 2. Elementenverharding: aanleg, onderhoud en herinrichting
 3. Riolering: aanleg en onderhoud
 4. Groen: aanleg en onderhoud
 5. Kleine waterbouwkundige constructies: aanleg en onderhoud
 6. Civiele constructies betonbouw: aanleg
 7. Civiele constructies betonbouw: onderhoud/renovaties/conservering
 8. Civiele constructies staalbouw: aanleg, groot onderhoud/renovaties
 9. Civiele constructies staalbouw: conserveren
 10. Civiele constructies elektrotechniek en industriële automatisering: aanleg en onderhoud
 11. Baggeren
 12. Grondwerken: groot grondverzet

Let op

Bent u ondernemer en gevestigd in de gemeente Leeuwarden en wilt u in aanmerking komen voor opdrachten die toezien op leveringen of diensten? Meld u dan aan voor de Database Lokale Ondernemers (DALO)

Opdrachten met een opdrachtwaarde boven de nationale of Europese drempel worden openbaar aanbesteed. In die gevallen is het niet mogelijk voor de gemeente partijen vooraf te selecteren middels de groslijstensystematiek. Onder de kopjes nationaal en Europees aanbesteden leest u hier meer over.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt inschrijven voor een of meer van de groslijsten van de genoemde werkgebieden, kunt u zich aanmelden via het emailadres: groslijsten@leeuwarden.nl. U krijgt dan van ons een uitnodiging met daarin informatie over hoe u zich kunt aanmelden via de website van Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting).

 Aanmelden voor meerdere groslijsten

U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst moet u voldoen aan de gestelde eisen en de daarvoor benodigde bewijsstukken aanleveren, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit document kunt u tijdens het aanmelden downloaden.

Als u zich heeft aangemeld voor een groslijst, dient u zelf uw gegevens actueel te houden. Meer informatie over de toegepaste systematiek en de gestelde eisen vindt u in het document Groslijst en selectiesystematiek Gemeente Leeuwarden (PDF, 348.98 KB).

Vragen over het proces, aanmelden en registreren?

Stuur dan een e-mail naar helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantooruren worden vragen normaal gesproken binnen 24 uur in behandeling genomen.

Nationale en Europese aanbestedingen

Opdrachten met een opdrachtwaarde boven de nationale of Europese drempel worden openbaar aanbesteed. In die gevallen is het niet mogelijk voor de gemeente partijen vooraf te selecteren op basis van de DALO of groslijstensystematiek. Wilt u op de hoogte gehouden worden van Nationale en Europese aanbesteding die worden gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden? Maak dan een account aan op TenderNed en stel een interesseprofiel in.

Lokale ondernemers en nationaal openbaar aanbesteden (bij werken)

Opdrachten met een opdrachtwaarde boven de nationale of Europese drempel worden openbaar aanbesteed. In die gevallen is het niet mogelijk voor de gemeente partijen vooraf te selecteren op basis van de DALO of de groslijstensystematiek.

Nationale aanbestedingen voor werken zien toe op opdrachten met een opdrachtwaarde vanaf € 2.000.000,- tot € 5.382.000,-. Dit is een nationaal openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016 Hoofdstuk 2.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nationale en Europese aanbestedingen die worden gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden? Maak dan een account aan op TenderNed en stel een interesseprofiel in.

Er is ook een handleiding beschikbaar, daarin wordt u uitgelegd hoe u een account op TenderNed kunt aanmaken en wordt uitgelegd hoe u een interesseprofiel kunt instellen.

Lokale ondernemers en Europees aanbesteden

Opdrachten met een opdrachtwaarde boven de nationale of Europese drempel worden openbaar aanbesteed. In die gevallen is het niet mogelijk voor de gemeente partijen vooraf te selecteren op basis van de DALO of de groslijstensystematiek.

De drempel voor Europese aanbesteden voor leveringen en diensten ligt  op € 215.000,- , voor werken is dit € 5.382.000,-.

Europese aanbestedingen worden nationaal via TenderNed en internationaal via TED gepubliceerd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nationale en Europese aanbestedingen die worden gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden? Maak dan een account aan op TenderNed en stel een interesseprofiel in.

Er is ook een handleiding beschikbaar, daarin wordt u uitgelegd hoe u een account op TenderNed kunt aanmaken en wordt uitgelegd hoe u een interesseprofiel kunt instellen.

Inhuur personeel

Bent u gevestigd in de gemeente Leeuwarden en levert u tijdelijk personeel of wilt u tijdelijk werken bij de gemeente Leeuwarden? Voor de gemeente Leeuwarden beheert de Inhuurdesk Leeuwarden (Het Flexhuis B.V.) alle aanvragen voor tijdelijk personeel. Daarnaast voert de inhuurdesk ook de gehele administratieve afhandeling uit en regelt alle contractuele zaken. De inhuurdesk is dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via inhuur@inhuurdeskleeuwarden.nl of via telefoonnummer 085 – 3001260.

Beleidsregels inkoop en aanbesteding

Het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden garandeert dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente. De regels zijn gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, die bepaalt dat wij een opdracht die evenveel of meer bedraagt dan een bepaald drempelbedrag, verplicht Europees moeten aanbesteden. Inkoop en aanbestedingsbeleid (PDF, 837.19 KB)

Speerpunt: circulaire inkoop

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame economie: het verminderen van grondstofverbruik, biodiversiteitsverlies en ontbossing. Het Rijk wil een vermindering van 50% in primair grondstofverbruik tegen 2030 en een ‘volledig circulaire’ economie in 2050. Op lokaal niveau werken we mee aan deze doelstellingen. De gemeente vraagt daarom vaker naar circulaire oplossingen. Zo brengen we de markt in beweging en stimuleren we circulaire innovatie.

Bij de keuze voor inkoop vinden we vier dingen van belang:

 • Vermindering van grondstoffengebruik: het minimaliseren van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen.
 • Substitutie van grondstoffen: we stimuleren het gebruik van secundaire en hernieuwbare grondstoffen in plaats van niet-hernieuwbare materialen.
 • Levensduurverlenging: we streven naar verlengde levensduur van producten door slimme ontwerpen en onderhoudsstrategieën.
 • Hoogwaardige verwerking: we bevorderen recycling en hergebruik om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden.

Inkoopvoorwaarden

Op alle diensten en leveringen aan de gemeente zijn de Inkoopvoorwaarden 2014 van toepassing. Inkoopvoorwaarden Leeuwarden (PDF, 87.55 KB)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het inkoopbeleid en/of inkoop en aanbestedingen? U kunt contact opnemen met ons team Inkoop via de email inkoop@leeuwarden.nl.

contact
Heeft u vragen? Neem gerust contact op

Ondernemers

waarmee kunnen wij u helpen?
Toon alle contactpersonen
 • Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.