Zoek op inhoud

Wethouder Abel Reitsma blikt vooruit
14 juli 2022

Wethouder Abel Reitsma blikt vooruit

‘We hebben een andere opgave dan andere steden, waar men een grotere economie heeft maar men minder gelukkig is. Dat is de kracht van Leeuwarden én Fryslân die we nóg beter kunnen benutten.’ 
Dat belooft wat! Ondernemend Leeuwarden legde wethouder Abel Reitsma een paar vragen voor.

Grote diversiteit aan unieke ondernemingen

U heeft al een tijdje kunnen wennen aan het wethouderschap voor Economische zaken, het half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft in die tijd veel ondernemers bezocht. Wat is u in deze periode het meest opgevallen?

Wat ik oprecht heel mooi vind is de diversiteit aan unieke ondernemingen. Leeuwarden heeft veel bedrijven die bepalend zijn in hun sector of branche, ook internationaal. FIB Industries met hun biertanks en de hoogwaardige materialen voor raffinaderijen, Neways Electronics met hun printplaten die we overal in gebruiken en het bedrijf Jongia Mixing Technology dat roeren en mixen naar een ongekend hoog niveau tilt. Ze vallen wellicht niet altijd op maar zijn van groot belang voor Leeuwarden. Bovendien werken ze ook veelal met lokale onderaannemers. Maar ook een meer regionaal gericht bedrijf waar veel beweging in zit – Wiersma tenten- en partyverhuur – is belangrijk voor onze gemeente. Dit zijn een paar voorbeelden van enkele grotere bedrijven. En niet te vergeten het mooie ondernemerschap in de dorpen. Hardwerkend, veerkrachtig en innovatief. En ook de horeca heeft mijn speciale aandacht, ze veren weer terug na een zware periode en dat verdient alle respect!

Coalitieakkoord een mooi kompas

Het kersverse coalitieakkoord, wat staat erin dat voor ondernemers van belang is? 

“Het akkoord is een mooi kompas dat de richting de komende jaren zal bepalen. Onze grootste uitdaging is de krappe arbeidsmarkt. Daar kunnen we lokaal en regionaal wat aan doen. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid zullen hier een rol in moeten pakken. Er is nog een deel onbenut arbeidspotentieel dat we moeten aanspreken maar daar redden we het niet mee. Er zal ook talent onze kant op moeten komen. Daar hebben we aantrekkelijke werkgevers voor nodig, werkgevers die ook slim kijken naar human capital.

Werk is belangrijk. Het draagt bij aan bestaanszekerheid, zingeving en gezondheid. Veel mensen staan nu nog aan de zijlijn terwijl we ze heel goed kunnen gebruiken. De gemeente heeft verschillende manieren om ook deze groep mensen aan werk te helpen maar dat kunnen we niet zonder de ondernemers en bedrijven. Die uitdaging ga ik graag samen aan!

We willen mensen snel naar werk begeleiden vanuit de bijstand en hulp en begeleiding bieden aan mensen die al wat langer een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar dit doen we wel met als doel om ze bij een regulier bedrijf aan het werk te krijgen. 

We willen ook stimuleren dat er ruimte komt voor leermeesters op de werkvloer, sommige bedrijven in onze gemeente werken hier al mee en we kunnen zien dat dat loont. Mensen in dienst nemen, opleiden en voorzien van goede begeleiding.
En natuurlijk krijgt circulaire economie ook veel aandacht, dat vergt een andere manier van denken en ondernemen.”

Gezamenlijkheid essentieel

Wat is uw persoonlijke missie de komende vier jaar als het gaat om ondernemerschap?

“Ondernemers de ruimte geven, hulp bieden daar waar kan en als gemeente faciliteren en stimuleren. We hebben een geweldig team bij Economische Zaken dat dit kan en daar wil ik graag mee aan de slag. Behouden wat goed is en verbeteren waar mogelijk. Het zijn clichés maar hierin schuilt wel onze kracht. We zijn groot genoeg om dynamisch te zijn en klein genoeg om slagvaardig te blijven. We kunnen elkaar makkelijk vinden en dat moeten we echt blijven doen. Die gezamenlijkheid is essentieel voor de opgaven waar we voor staan.”

“Ik kijk ernaar uit om de ‘olieman’ te zijn”

Als u over vier jaar terugkijkt naar het ondernemersklimaat in Leeuwarden, wat wilt u dan sowieso bereikt hebben? 

“Het is lastig meetbaar maar ik vind brede welvaart ontzettend belangrijk. Wonen, zorg, gezondheid, faciliteiten en voorzieningen; het draagt bij aan het welzijn van mensen. Ondernemers en ondernemingen spelen daar een belangrijke rol in. Zij zorgen voor een divers aanbod, voor leefbaarheid en voor banen. Allemaal nodig om te komen tot een brede welvaart.

Veel ondernemers die ik spreek willen ook graag iets doen voor de samenleving. Niet alleen kapitaal is van belang, naast welvaart is er ook welzijn. We hebben een andere opgave dan andere steden, waar men een grotere economie heeft maar men minder gelukkig is. Dat is de kracht van Leeuwarden én Friesland die we nóg beter kunnen benutten. 

Ik wil ook nog meer inzetten op een sterkere samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Een academisch klimaat is nodig om als regio een aantrekkelijke plek te blijven voor talent en young professionals. We hebben de laatste jaren stevig ingezet op de ontwikkeling van een aantal campussen in onze gemeente. De bekendste is de WaterCampus waar onderwijs – van MBO tot PhD – bedrijfsleven en overheid samenwerken aan oplossingen voor internationale waterproblematiek. Daar plukken we nu en in de toekomst de vruchten van! De komst van Campus Fryslân van de RUG met onder andere de opleidingen bachelor Global Responsibility & Leadership en de master Sustainable Entrepreneurship zorgt voor een mooi academisch klimaat waar aansluiting met de WaterCampus en ook de Dairycampus en Energiecampus logischerwijs tot stand komt. De Kenniscampus bij NHL Stenden is ook zo’n geweldige opsteker voor de regio. En de recente start van MICA – media & innovatie campus – in de Spoorzone is ook veelbelovend. Ik kijk ernaar uit om de ‘olieman’ te zijn om de ingezette koers van kennis en innovatie op een nog hoger niveau te brengen.” 

Denken in de geest, niet in de letter

We doen als gemeente veel om onze dienstverlening naar ondernemers toe zo toegankelijk mogelijk te maken. Wat zou wat nog wat beter kunnen, wat is belangrijk bij ondernemersdienstverlening vanuit de gemeente Leeuwarden?

“Ik zou meer afstemming intern willen zien, bijvoorbeeld bij vergunningen. Soms kan het op papier niet bij de ene afdeling maar biedt de praktijk de ruimte om het wel te realiseren. Daar zouden we ons nog beter bewust van moeten zijn. Denk in mogelijkheden. Niet alles kan, dat moet men ook beseffen, maar heel veel wel kan. We moeten blijven denken in de geest, niet in de letter.”

Koffie met Abel

In de coronatijd zijn er regelmatig online koffiemomenten geweest met ondernemers en de wethouder. Wilt u deze momenten weer oppakken de komende tijd? En zo ja, waar zou u ze voor willen gebruiken? Wat zijn voor belangrijke onderwerpen waar je ondernemers op het stadhuis voor uit wilt nodigen?

“Zeker wil ik dat blijven doen! Recentelijk was ik nog bij een bijeenkomst van ondernemersvereniging De Schakel – Wirdum/Swichum – en daar pik ik belangrijke geluiden op. Zo zou ik dat bij meer verenigingen en ondernemers willen doen. We hebben grote ambities maar blijven ook zeker kijken naar de realiteit van nu. Grote opgaves komen op ons af – en daar moeten we als gemeente iets mee. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we toekomstgerichte ondernemers bij nodig. Maar ook de gebruikelijke ondernemersvragen vinden we belangrijk. Via onze accountmanagers hebben we korte lijnen en die wil ik ook graag zo houden. Ik ben altijd bereid en bereikbaar! Het liefst kom ik bij de ondernemer want op het stadhuis komen kan voor sommigen lastig zijn. Is het niet door de prachtige autoluwe binnenstad dan is het wel door een wandelend bos!”

Nieuws

09 04 2024
Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Op de planning: bijeenkomst Inkoop & Ondernemerschap, inspirerende kennissessie over Leeuwarden als hoofdstad van watertechnologie en tal van buitenevenementen die…
Lees meer →
08 12 2023
Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden helpt het Midden- en Klein Bedrijf weerbaar te worden tegen cybercriminaliteit. Het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ begeleidt ondernemers…
Lees meer →
31 10 2023
De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

Wilt u een nieuw bedrijfspand laten bouwen? Wilt u tijdelijk een container bij uw bedrijf plaatsen, of uw café in…
Lees meer →