Zoek op inhoud

Transformatie spoorzone in volle gang
8 oktober 2021

Transformatie spoorzone in volle gang

De Spoorzone in Leeuwarden is de belangrijkste ontwikkelplek voor binnenstedelijke transformatie in de regio en is de nieuwe kernzone voor woningbouw en economische ontwikkeling. Er vinden diverse ontwikkelingen plaats, waarvan Spoordok de belangrijkste is.

Leeuwarden groeide de afgelopen jaren in omvang. De onderwijs- en campusstrategie werpt zijn vruchten af en er is fors geïnvesteerd  in  infrastructuur  en  de  binnenstad, vertellen Gina Tromp en Evelien Walstra, beiden sr. Business Accountmanager van  de  gemeente.  Tromp: “Dat  Leeuwarden  in  2018  Europees Culturele  Hoofdstad  was, droeg  in  belangrijke  mate  bij  aan  de groei. Er zullen tot 2050 in ieder geval zevenduizend woningen in en rond Leeuwarden worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de Spoorzone biedt ruimte aan nog eens 5.000 – 10.000 woningen extra.”

Spoorzone

De ontwikkeling gebeurt in een compacte stad, waarbij lopen en fietsen de aantrekkelijkste manier van verplaatsen is. Er wordt hier- bij zorgvuldig omgegaan met het evenwicht tussen groen, blauw, kwaliteit van de omgeving en gebruik. Walstra: “We staan aan het begin van een kwaliteits- slag, waarbij we de spoorlijnen en de gebieden daar omheen transformeren van een barrière in de stad naar een bijzonder onderdeel van de stad.” Tromp noemt de herontwikkeling van het oude Aegon-gebouw als voorbeeld: “Aegon verhuisde naar een moderner pand met min- der vierkante meters, waardoor er ruimte is gekomen voor herontwikkeling en het creëren van een nieuw leefklimaat met een mooie combi van horeca, (studenten)huisvesting, sportfaciliteiten, ov en andere zakelijke dienstverlening. Voor reizigers die via het station arriveren wordt het veel duidelijker waar de binnenstad is. Echt  fantastisch wat  daar gebeurt.” De ontwikkeling van de spoorzone is  een  toekomstvisie  die  van  belang  is  voor stad en regio. Centraal in de visie staan acht gebieden  die  worden  getransformeerd, met MICA, ZUID4, Markt058 en Stationskwartier als meest actuele ontwikkelingen.

Spoordok

Een van de belangrijkste projecten in de Spoorzone is Spoordok, dat ligt tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct en het gebouw van Rijkswaterstaat. Tromp: “Spoordok biedt kansen voor Leeuwarden om invulling te geven aan de nieuwe stedelijkheid. Aan de ene kant spelen we in op de nieuwe behoeften en aan de andere kant creëren we iets nieuws. Op deze omvangrijke én strategische locatie zijn alle ingrediënten aanwezig om een aantrekkelijk stedelijk gebied te realiseren, met bijzondere combinaties van wonen, werken en voorzieningen. Spoordok wordt een plek met meerdere gezichten.”

Welkom en gewaardeerd

Het stationsgebied van Leeuwarden is niet alleen het financiële en zakelijke hart van stad, maar ook van de provincie. Leeuwarden vindt het belangrijk om de bedrijven in het gebied zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze zich welkom en gewaardeerd voelen. Walstra: “En daarmee veranker je die organisaties in de stad.” De gemeente heeft verschillende netwerken waarin de bedrijven deelnemen. Een mooi voorbeeld is het platform Zakelijke Dienstverlening met HR-managers. Walstra: “Hierin werken we samen aan onderwerpen als arbeidsmobiliteit, talentontwikkeling, het delen van vacatures et cetera. Op IT-gebied gebeurt met Connect.frl iets vergelijkbaars.” De gemeente wil ook een goed werkend ecosysteem bieden waarin huisvesting, netwerkvorming, hulp bij financierings- vraagstukken en verbinding met het onderwijs bij elkaar komen. Walstra: “Als je talent hebt in de stad, dan komt het werk ook naar je toe. Met NHL Stenden en de mbo’s werken we aan het realiseren van dit ecosysteem.” Tromp: “In Leeuwarden hebben we de ruimte, een goed leefklimaat en het talent.”

Lees meer in het online magazine Stationslocaties Nederland

Nieuws

09 04 2024
Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Nieuwsbrief: Dit voorjaar is Leeuwarden volop in beweging!

Op de planning: bijeenkomst Inkoop & Ondernemerschap, inspirerende kennissessie over Leeuwarden als hoofdstad van watertechnologie en tal van buitenevenementen die…
Lees meer →
08 12 2023
Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden biedt gratis Cyberscan aan voor bedrijven

Gemeente Leeuwarden helpt het Midden- en Klein Bedrijf weerbaar te worden tegen cybercriminaliteit. Het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ begeleidt ondernemers…
Lees meer →
31 10 2023
De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

De Omgevingswet komt eraan. Wat verandert er voor ondernemers?

Wilt u een nieuw bedrijfspand laten bouwen? Wilt u tijdelijk een container bij uw bedrijf plaatsen, of uw café in…
Lees meer →